TYPOWE PARAMETRY
1. Powierzchnia zabudowy - 500 m2.
2. Szerokość / długość / wysokość jednego tunelu – 6m / 100m / 1,60m.
3. Możliwość budowy zespołu tuneli.
4. Możliwość obsługi wielu tuneli przy pomocy jednego rozściełacza.
5. Konstrukcja stalowa / aluminiowa na fundamentach punktowych.
6. Grubość złoża osadów od 3 do 5 cm.
7. Wydajność suszenia – 1000 kg H2O/m2/r (ilość odparowanej wody).
8. Możliwość budowy suszarni hybrydowej z zastosowaniem OZE. 
 
WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
Dla minimalizacji kosztów bieżącej eksploatacji słonecznej suszarni taśmowej, proponujemy zastosowania urządzeń
zastosowanie urządzeń peryferyjnych wykorzystujących zewnętrzne  
Odnawialne Źródła Energiii (OZE): 
1. Solarny wymiennik ciepła.
2. Pompa Ciepła.
3. Gruntowa Pompa Ciepła.
4. Biogazownia.
5. Zestaw paneli solarnych.
6. Zestaw ogniw fotowoltaicznych.
7. Rekuperacyjny wymiennik ciepła. 
UWAGA: ww. urządzenia wykorzystujące OZE, nie są wymagane dla osiągnięcia podstawowego parametru 
1000 kg H2O/m2/r.